Government is accountable to the public for pork barrel scam. Everyone is guilty! #porkbarrel


Kawawang Pilipino!

Malinaw na malinaw na po ang lahat, bakit wala pa ring senador o congressman na nakasuhan? Anu-ano itong malilinaw na kalapastanganang ginawa ng mga mambabatas natin? 

BAWAL NA BAWAL po ang ginawa nilang pag-authorize, pag-indorse at pagpayag na ang kanilang PDAF ay diretsong pumunta sa anumang NGO, whether kay Napoles or otherwise. Ang lahat ng pera ng bansa ay dapat gastusin ng ayon sa batas. 

Anong batas ang pumapayag na mag-DONATE ang gobyerno ng pera ng bayan sa NGO? WALA PO. Ang nature ng pagbibigay ng pera sa mga NGO ay in the nature of a DONATION, kasi wala pong kapalit o consideration ang pagbibigay except generosity. Pwede lang pong magdonate ang gobyerno sa needy end-user, hindi sa isang private entity na bahala na itong mag-disburse at mag-liquidate. Tingnan po nyo lahat ng government donations from PCSO, PAGCOR, etc., lahat sa needy end-user. Ang kapangyarihan pong gumamit ng pera ng bayan at ang kaakibat nitong responsibilidad ay laging nasa gobyerno natin na may PUBLIC ACCOUNTABILITY, at hindi maaaring i-delegate ito ng gobyerno kaninumang private entity or individual. Ito po ang ginawa nila. 

Issue pa po ba ang mga sinasabi ng mga legislators na walang napuntang pera sa kanila? HINDI PO. The mere fact na idinesign nila ang irregular at illegal na sistema ng pagwaldas ng pera natin, at naganap ang irregular at illegal na paglustay ng mga ito na kinasasangkutan nila ay simple lamang ang consequence: Lahat sillang nag-indorse and nag-authorize ng release ng PDAF sa mga NGOs ay may kabit-kabit at pantay-pantay na pananagutan sa madla. THEY HAVE CLEARLY CONSPIRED WITH OFFICIALS FROM THE EXECUTIVE DEPARTMENT AND THEY ARE ALL EQUALLY GUILTY OF PLUNDERING OUR COUNTRY'S WEALTH.

Kawawa naman po tayo. Pinagpipiyestahan nila ang ating kamang-mangan. Palayo nang palayo sa katotohanan ang lahat ng mga nagaganap ngayon. Binabastos nila tayo with impunity. Philippines, GET REAL!

(Sent in by a reader via Facebook.)

Comments

Popular this week

Pacquiao victory vs Matthysse reveals confused Yellowtard ideology! #PacquiaoMatthysse

A confusing Yellowtard memo to all "non-Filipinos" commenting and writing about Philippine politics...

Federalism opens the EXCITING possibility of the Philippines finally dissolving as a nation in the next 10 to 20 years

Pacquiao the boxer or Pacquiao the Philippine Senator? Take your pick!